Vay mượn cũng chẳng tốt hơn ăn mày là bao

Ăn ở mà để đến hàng nghìn người chỉ mặt, thì không bệnh cũng phải chết.

Vay mượn cũng chẳng tốt hơn ăn mày là bao.

Lessing

Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ.

Benjamin Franklin

Giàu chiều hôm, khó sớm mai.

Tục ngữ Việt Nam

Người có bao nhiêu của cũng không vừa, thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể.

Vương An Thạch

Đói rét đến thân, quên cả liêm sỉ.

Triều Thố

Sống giàu tốt hơn là chết giàu.

Boswell

Giàu là cội nguồn của lo âu vô tận.

BlackLock

Nếu anh tiếp tục cho thì anh tiếp tục có.

Tục ngữ Trung Quốc

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Thái Công

Chăm cho có vốn to mà tiêu dùng chuẩn mực, thì trời cũng không bắt nghèo được.

Tuân Tử

Ăn ở mà để đến hàng nghìn người chỉ mặt, thì không bệnh cũng phải chết.

Hán Thư

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *