Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ

Chúng ta bảo là sự sống; nhưng không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.
81.Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ.

In art as in love, instinct is enough.
Anatole France

82. cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.

Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.
Khuyết danh

83.Đem cho tình yêu chính nó cũng là một môn giáo dục.

The giving of love is an education in itself.
Eleanor Roosevelt

84.Cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như cố lựa chọn người để yêu.

Trying to make someone fall in love with you is about as pointless as trying to control who you fall in love with.
Khuyết danh

85.Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.

Everything is clearer when you’re in love.
John Lennon

86.Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.

Love me when I least deserve it, because that’s when I really need it.
Tục ngữ Thụy Điển

87.Tình yêu không giới hạn và bất diệt tỏa sáng quanh tôi như hàng triệu mặt trời, nó gọi tôi không ngừng qua vũ trụ.

Limitless undying love which shines around me like a million suns it calls me on and on across the universe.
John Lennon

88.Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết chắc điều đó; Tình yêu là đóa hoa, bạn phải để nó mọc lên.

Love is the answer, and you know that for sure; Love is a flower, you’ve got to let it grow.
John Lennon

89.Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.
Elbert Hubbard

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *