Những câu danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về cuộc sống (Phần 3)

Thật khó để nói điều gì là không thể, vì giấc mơ của hôm qua là hy vọng của hôm nay và là sự thực của ngày mai

Life is a marshmallow, easy to chew but hard to swallow.

–>Cuộc đời là một chiếc kẹo dẻo, dễ nhai nhưng khó nuốt.
Alberto Nikas Computer Scientist

In the book of life, the answers aren’t in the back.

–>Trong cuốn sách cuộc đời, những câu trả lời không nằm ở trang cuối.
Charlie Brown Main protagonist in the comic strip, Peanuts

Our attitude toward life determines life’s attitude towards us.

–>Thái độ của chúng ta với đời quyết định thái độ cuộc đời đối với chúng ta.
Earl Nightingale (1921 – 1989) an American motivational speaker and author

The future is something which everyone reaches at the rate of sixty minutes an hour, whatever he does, whoever he is.

–>Tương lai là thứ mà mỗi người đều đạt được với tốc độ 60 phút/ giờ, bất kể anh ta làm gì, anh ta là ai.C. S. Lewis (Clive Staples Lewis, 1898 – 1963)

It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow.

–>Thật khó để nói điều gì là không thể, vì giấc mơ của hôm qua là hy vọng của hôm nay và là sự thực của ngày mai.Robert H. Goddard (1882 – 1945), U.S. professor of physics and scientist

To avoid criticism: do nothing, say nothing, be nothing.

–>Để tránh sự phê phán: không làm gì, không nói gì, không là gì.
Elbert Hubbard (1856 – 1915) an American writer, publisher, artist, and philosopher.

Fear less. Hope more; Eat less. Chew more; Whine less. Breathe more; Talk less. Say more; Love more. And all good things will be yours.

–>Sợ ít hơn. Hy vọng nhiều hơn; Ăn ít hơn. Nhai nhiều hơn; Than ít hơn. Thở nhiều hơn; Bàn tán ít hơn. Nói nhiều hơn; Yêu nhiều hơn. Và mọi thứ tốt đẹp sẽ là của bạn.
Swedish Proverb

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *