Những câu danh ngôn hay nhất về tình bạn (Phần 5)

Tình yêu thật sự đã hiếm, thật sự còn hiếm hơn

41.Một người bạn có thể được coi là kiệt tác của tự nhiên.

A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.
Ralph Waldo Emerson

42.Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.
Khuyết danh

43.Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.

Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.
Ralph Waldo Emerson

44.Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.

A faithful friend is a strong defense; And he that hath found him hath found a treasure.
Louisa May Alcott

45.Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.
Louisa May Alcott

46.Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.
Mahatma Gandhi

47.”Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.

“Stay” is a charming word in a friend’s vocabulary.
Louisa May Alcott

48.Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.

In my friend, I find a second self.
Isabel Burton

49.Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

Rare as is true love, true friendship is rarer.
La Fontaine

50.Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Friendships multiply joys and divide griefs.
Thomas Fuller

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *